Tipo de financiación

Subvención non reembolsable.

O máximo de financiamento Feder alcanzará o 80% do gasto subvencionable total.