Actuación: descrición e obxectivos

Actuacións para o fomento, conservación, rehabilitación dos sistemas activos e pasivos, mantemento e xestión rehabilitación do patrimonio inmobiliario ca fin de diminuír a demanda e mellorar a eficiencia enerxética dos edificios administrativos.