Tipoloxía dos beneficiarios

Administración pública. As actuacións terán como destinataria última a poboación protexida polos servizos de saúde que presta a Xunta de Galicia a través do Servizo Galego de Saúde.