Tipoloxía dos beneficiarios

O beneficiario directo é a Xunta de Galicia. Con todo, tendo en conta os obxectivos que esta Administración Autonómica asume cos seus cidadáns, o destinatario último da actuación é a poboación protexida polos servizos de saúde que presta a Xunta de Galicia a través do Servizo Galego de Saúde.