Tipo de financiación

Subvención non reembolsable

O máximo de financiamento Feder acadará o 80% do gasto subvencionable total.